Bergteamets Trainee-program

Bergarbetare är ett bristyrke och det är en utmaning att rekrytera. Vi har därför tagit saken i egna händer och startat en traineeutbildning. Det utbildas få bergarbetare och det är hög konkurrens om de som arbetar i branschen.

Det krävs ingen erfarenhet av gruvarbete, bergarbete eller särskilda förkunskaper. Det är dock en fördel om man har kört maskin av något slag innan, t ex lastmaskin eller skogsmaskin. Viktigast är dock att vara rätt person för jobbet och att ha ett genuint intresse.

Du anställs som Trainee och utbildas 4-12 månader. Utbildningen är arbetsplatsförlagd och du går parallellt med och utbildas av erfarna bergarbetare i ordinarie skiftlag. Programmet är indelat i sju block där, säkerhet, lära känna maskinen, lära känna berget och maskinunderhåll är de största. Efter slutförd och godkänd utbildning finns goda möjligheter att traineeanställningen går över till en visstidsanställning.

Det finns även möjlighet att få en Trainee-anställning som Projektingenjör.

Trainee utbildningen är heltid, oftast skiftgång 7/7. Placeringsort kan ändras under trainee-tiden.

Platserna är begränsade men är du intresserad skicka gärna in din intresseanmälan med cv och en kort beskrivning av dig själv till cv@bergteamet.se.