2021-06-16

Spännande nyheter!

LKAB blir ny huvudägare av Bergteamet AB

LKAB kommer, efter konkurrensmyndigheternas godkännande, förvärva 75% av aktierna i Bergteamet AB.

-Som en del av LKAB:s strategi med brytning på stora djup i våra underjordsgruvor ser vi stort behov av specialiserade bergentreprenader under lång tid framöver. Bergteamet har en lång historia av säkra, effektiva och innovativa leveranser till gruvindustrin, bland annat inom schaktarbeten och infrastrukturer under jord, och stärker därmed vår förmåga, förklarar Leif Boström, direktör Affärsområde Specialprodukter.

-Vi utökar kompetens, resurser och marknadsnärvaro inom bergentreprenadsegmentet. Med LKAB Berg & Betongs interna LKAB-förankring samt Bergteamets externa exponering får vi en stark och dynamisk entreprenadorganisation säger Björn Koorem vd på LKAB Berg & Betong och ansvarig för Mining services på Affärsområde Specialprodukter.

Bergteamet kommer att fortsätta verksamheten under existerande varumärke. Förvärvet av aktierna behöver godkännas av Konkurrensverket. Detta förväntas inte utgöra ett hinder för affärens genomförande, besked väntas normalt inom 4–6 veckor.

-Jag känner mig trygg med LKAB som huvudägare i ett framtida Bergteamet. Vi kommer att bidra till LKAB:s strategiska utveckling vilket känns spännande och roligt, säger Jan Marklund, ägare och vd på Bergteamet.

Bergteamet AB hade en omsättning på 311 Mkr och ca 160 anställda under 2020. Bolaget är registrerat i Boliden, Västerbotten.

Kontaktpersoner:

Jan Marklund, Högkammen AB, +46 70-346 55 46, jan.marklund@hogkammen.se

Björn Koorem, vd LKAB Berg & Betong, +46 970 76 194, bjorn.koorem@lkab.com

Leif Boström, direktör Affärsområde Specialprodukter, +46 920 38 162, leif.bostrom@lkab.com