2018-09-21

Jan Marklund VD för Bergteamet AB

Bergteamet AB´s VD Urban Holmlund har valt att avgå från sitt uppdrag p.g.a. hälsoskäl. Urban Holmlund tillträdde som VD i juni 2016 och hans huvudsakliga uppdrag har varit att skapa stabilitet i bolaget. Idag har Bergteamet en stabil grund och förutsättningarna för bolaget är nu goda. Urban kommer framledes att bistå Bergteamet i pågående projekt.

Med anledning av Urban Holmlunds avgång tillträder Bergteamets ägare och grundare, Jan Marklund. uppdraget som VD i bolaget. Förändringen gäller tills vidare.

Boliden 2018-09-21

Jan Marklund VD för Bergteamet AB