2020-04-07

Fortsatt förtroende i Malmberget

Vi är glada för att vi fått förtroendet att fortsätta med dynamisk förstärkning i Malmberget, säger Johnny Olofsson, VD.

Det nya projektet startades 1 april och omfattar dynamisk förstärkning, nät- och vajerförstärkning. Samt förstärkningsbågar som avropas efter behov.