2018-03-06

Bergteamet söker HSEQ Manager och Arbetsmiljösamordnare

Bergteamet sätter säkerheten först, därför söker vi nu en HSEQ Manager samt en Arbetsmiljösamordnare.

HSEQ Manager

Som HSEQ Manager har du ansvaret att se till att lagar och förordningar inom miljö och arbetsmiljö efterföljs samt ansvarar för myndighetskontakter och tillståndsansökningar. Tillsammans med vår Arbetsmiljösamordnare stöttar du platschefer och avdelningschefer samt fångar upp förbättringsförslag och driver utvecklingsfrågor. Du rapporterar direkt till VD och deltar i ledningsgruppen.

Läs mer om tjänsten

Arbetsmiljösamordnare

Du ansvarar för att driva, utveckla och följa upp arbetsmiljöarbetet inom företaget. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt mot verksamheterna och informera/utbilda våra medarbetare om nyheter och förändringar samt säkerställer att krav gällande arbetsmiljö implementeras i processer och anvisningar.

Läs mer om tjänsten